Taas vierähti pari tuntinen Harvardi yliopiston kurssilla. Tänään aiheen oli vanhempien sitoutuminen high school -ikäisten oppilaiden opiskeluun. Tulokset eivät yllättäneet. Kun vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa koulun käynnistä ja ovat tietoisia koulun asioista niin lapsi menestyy paremmin opinnoissa. Tämä pätee kaikissa ikäluokissa lastentarhasta alkaen.

Harvardin kurssilla painotetaan koulun ja kotien välistä yhteistyötä, kotivierailuja, keskusteluja ym. high school ikäsiten kanssa yhdessä tutkimuksessa oltiin käytetty hyödyksi tekstiviestejä. Tekstiviestein oli tiedotettu vanhemmilla opiskelijan menestyksestä, poissaoloista ja muista opskeluun liittyvstä asioista. Taas kerran opiskelijoiden tulokset paranivat.

Pohdimme näitä aiheita myös esseessämme. Pohdimme kuinka erilaisilla digitaalisilla keinoilla voimme tukea yhteistyötä vanhemman ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen henkilökunnan välillä. Vanhemman kiinnostus lapsen tekemisä kohtaan on tärkeää. Lapsen oikeus on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen on tärkeä kertoa lapsen päivästä ja erillaisista arjen tapahtumista monikanavaisesti vanhemmille. Digitaaliset kasvunkansiot, blogit, facebook ryhmät, valokuvat  ym. ovat yksi hyvä keino vahvistaa yhteistyötä!

Heidi