Minulla on jäänyt mieleeni pyörimään "from parental involvement to family engagement" vanhempien  osallisuudesta vanhempien sitoutumiseen".  Ja kun Yhdysvalloissa ollaan, menestysaspekti tuodaan mukaan heti. Kun vanhemmat ovat sitoutuneita lapsen koulunkäyntiin, se parantaa opiskelijan menestymistä. Tämänkaltaisen sitoutumisen tutkiminen tulee olla jatkuvaa. Tiedetään kuitenkin jo tarpeeksi, että  koulut pääsevät asiassa alkuun. Artikkelissa esitetään 5 olennaista tukea kouluja parantamaan. Ensimmäisenä johdonmukainen neuvonnan ohjausjärjestelmä, niin, että rutiinit on kunnossa. Toisena ammatilliset valmiudet, kolmantena vahvat koulun ja vanhempien yhteisön siteet. Elintärkeiden siteiden poissaolo on ongelma. Nämä siteet linkittyvät suoraan opiskelijan motivaatioon ja osallistumiseen. Neljäntenä on opislkelijakeskeinen oppimisilmasto, tämä tarkoittaa minimissään turvallista ja hallittua ympäristöä.Viidentenä on johdon ajama muutos. Näitä asioita pohdoiskelemme varmasti vielä lisää opintoihini liittyvässä oppimispäiväkirjassa tai esseessä.

Opiskeluterkuin, Vaka-akka  Maarit