Löysit tiesi vaka-akkojen opintoaiheiseen blogiin, jossa neljä jo melkein aikuista varhaiskasvattajaa tuo esiin ajatuksiaan uudenlaisista oppimisen ympäristöistä.