Harvardin mooc kurssi on vienyt mennessään. Erityisen innostunut olen olut videoklipeistä. Pitkät artikkelit jäävät lukematta, lyhyemmät silmäilen, mutta videoklipit ovat mielekiintoisia. Videoklipit ovat kestoltaa 4-8 minuttiia ja lopuksi kontrolloidaan monivalintakymysten avulla ymmärtämistä. Haastattelussa on useita asiatuntijoita jotka ovat mukana toteuttamassa vanhempien sitouttamista lasten koulunkäyntiin. Koko kurssissa on 9 osiota, joista olen nyt suorittanut kolme.

Mitä olen oppinut tähän mennessä?

Vanhempien sitouttamisen tärkein työkalu tämän kurssin mukaan on "home visit's" . Koulujen opettajat luovat luottavaisen ja kunnioittavan suhteen vanhempiin kotivierailujen avulla. Vierailut suoritetaan ennen lukukuden alkua tai pien sen alettua. Vierailuilla halutaan madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Perheet pitivät tätä aluksi outona tapana, mutta käytäntö on osoittanut että kunnioitus ja luottamus on lisääntynyt. Kotivierailuilla käydään läpi oppilaan asioita monipuolisesti eri osa-alueet huomioiden. Perheen kanssa keskustellaan kuinka oppilasta voidaan auttaa ja tukea niin kouluss kuin kotona.

Tämä toimintamalli vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Ehkä tämä sopii amerikkalaiseen kulttuuriin ja varmasti olisi myös hyödynnettävissä muuallakin maailmassa. Itse olen toteuttanut saman tapaista toimintaa kun toimin erityislastentarhanopettajana. Pidimme toimintakauden aikana tuen lapsen asisoissa kaksi palaveria joistaa toinen pyrittiin pitämään lapsen kotona. Tämä sai paljon hyvää palautetta. Palavereissa kodeissa oltiin perheen "maaperällä". Keskusteluihin tuli erillainen sävy ja tunnelma. Perheet kertoivat avoimemmin lapsen asioista kodin näkökulmasta. Koin tämän erittäin hyvänä toimintamallina.

Asiantuntijat klipeissä ovat hyvin vakuuttavia ja asiansa osaavia. Aiheisiin on paljon tarjolla lisämateriaalia joista saa lisätietoa aihepiireistä.

Heidi Seppälä